www.bidico.vn


 
7:3:0   -   Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Thi công trình giao thông

Với nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, Công ty Bình Định tự hào được đóng góp sức mình trong việc thi công những công trình cầu đường, hạ tầng kỹ thuật của Tp. Hồ Chí Minh. Đặc biệt các công trình đã đưa vào sử dụng là một dấu ấn khẳng định sự đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật , tiến độ cho các công trình của công ty.

Một số công trình tiêu biểu:

1. CẦU HIM LAM:

- Vị trí: Quận 7, Q. Bình Chánh

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM

- Thi công: Công ty TNHH xây dựng Bình Định

- Quy mô: 4 làn xe, chiều đi cầu 394m.

- Tiến độ: 2009 – 2011

 2. HẦM CHUI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU CẢNH - CẦU THỦ THIÊM :

- Vị trí: Quận Bình Thạnh

- Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

- Thầu chính: Tổng công ty xây dựng Số 1 (CC1)

- Thầu phụ: Công ty TNHH xây dựng Bình Định

- Quy mô: 6 làn xe. Hầm chính đi 60m.

- Tiến độ: 2007  - 2009

3. CẦU NGUYỄN VĂN CỪ:

- Vị trí: Quận 1 – Quận 4 - Quận 5 -  Quận 8

- Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

- Thầu chính: Công ty cầu 508 (Chi nhánh Tp. HCM)

-Thầu phụ: Công ty TNHH xây dựng Bình Định

- Quy mô: 6 làn xe, tổng chiều đi cầu 1802m.

- Tiến độ: 2006  - 2009

3. CẦU CÔNG LÝ:

- Vị trí: Quận 1 – Quận 4 - Quận 5 -  Quận 8

- Chủ đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

- Thầu chính: Công ty cầu 508 (Chi nhánh Tp. HCM)

- Thầu phụ: Công ty TNHH xây dựng Bình Định

- Quy mô: 6 làn xe, tổng chiều đi cầu 82m.

- Tiếnđộ: 2006  - 2009

Một số hình ảnh về thi công công trình giao thông

 

Tin mới nhất