www.bidico.vn


 
8:20:15   -   Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Danh mục máy cơ sở

I. MÁY KHOAN


STT

Thiết bị

Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật

Số lượng

Ảnh


1

 Máy khoan

IHI DCH900

Nhật

     Đường kinh khoan tối đa

     D = 2500mm

     Khoan sâu 117m

02

Xem ảnh

 

 2

Máy khoan

IHI DCH800

Nhật

     Đường kinh khoan tối đa

     D = 2500mm

     Khoan sâu 100m

 

01

Xem ảnh

 

 3

Máy khoan

Hitachi KH300

Nhật

     Đường kinh khoan tối đa

     D = 2500mm

     Khoan sâu 100m

 

01

Xem ảnh


4


Máy khoan
SUMITOMO SD-610

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2500mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 70m
       - Có cần phụ: 80m 

03

Xem ảnh


5


Máy khoan
  ED-5500

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2500mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 70m
       - Có cần phụ: 80m

03

Xem ảnh 


6


Máy khoan
  SUMITOMO SD-507

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2000mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 58m
       - Có cần phụ: 68m

03

Xem ảnh 


7


Máy khoan
AF-220

Italia

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2000mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 60m
       - Có cần phụ: 70m

02

Xem ảnh


8


Máy khoan
SUMITOMO LS -118

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2000mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 70m
       - Có cần phụ: 80m 
03

Xem ảnh 


9


Máy khoan
HITACHI KH-125

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D=2000mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 55m
       - Có cần phụ: 65m

04

Xem ảnh 


10


Máy khoan
SUMITOMO SD-307

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2000mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 55m
       - Có cần phụ: 65m

02

Xem ảnh 


11


Máy khoan
SUMITOMO LS-78RH-5

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 2000mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 60m
       - Có cần phụ: 70m

02

Xem ảnh 


12


Máy khoan
HITACHI KH 100

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 1500mm
       Khoan sâu
       - Không cần phụ: 45m
       - Có cần phụ: 55m

01

Xem ảnh 


13

Máy khoan
SUMITOMO SD-205

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 1500mm
       Khoan sâu:
       - Không cần phụ: 45m
       - Có cần phụ: 55m

02

Xem ảnh 


14

Máy khoan cọc vữa
NISSAN DHJ - 30

Nhật

       Đường kính khoan tối đa:
       D = 800mm
       Khoan sâu: 25m

01

Xem ảnh 

II. CẦN TRỤC PHỤC VỤ

STT

Thiết bị

Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật

Số lượng

Ảnh

1

Cần trục phục vụ

LIEBHERR 881

Đức

100 tấn

01

Xem ảnh

2

Cần trục phục vụ

LIEBHERR 852

Đức

90 tấn

01

Xem ảnh

3

Cần trục phục vụ

IHI DCH900

Nhật

90 tấn

01

Xem ảnh

4

Cần trục phục vụ

IHI DCH800

Nhật

80 tấn

01

Xem ảnh

5


Cần trục phục vụ
IHI-650

Nhật

65 Tấn

02

Xem ảnh

6


Cần trục phục vụ
IHI-500

Nhật

   50 Tấn   

03

Xem ảnh 

7


Cần trục phục vụ
LS-118

Nhật

  50 Tấn   

03

Xem ảnh 

8


Cần trục phục vụ
LS-108

Nhật

40 Tấn 02

Xem ảnh 

9


Cần trục phục vụ
HITACHI KH-125

Nhật

35 Tấn

02

Xem ảnh 

10

Cần trục phục vụ
SUMITOMO LS-78RH-5

Nhật

35 Tấn

02

Xem ảnh 

11


Cần trục phục vụ
CX500

Nhật

 50 Tấn

02

Xem ảnh 

III. XE KHOAN ĐÁ

STT

Thiết bị

Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật

Số lượng

Ảnh

1

Xe Khoan đá

Bauer BG 28

Đức


Chiều sâu khoan 70m

Đường kính khoan 1400mm

Cường độ đá 800 - 1200

01


Xem ảnh

2

Xe khoan đá

Soilmec  R625

Italy


Chiều sâu khoan 60m

Đường kính khoan 1400mm

Cường độ đá 800 - 1200

02

Xem ảnh 

3

Xe khoan đá
  SANY SR 250

Trung Quốc


Chiều sâu khoan 60m

Đường kính khoan 1400mm

Cường độ đá 800 - 1200
02

Xem ảnh 

IV. THIẾT BỊ ĐÀO TƯỜNG, CỌC BARRETT

STT Thiết bị Xuất xứ Tính năng kỹ thuật Số lượng Ảnh

1

Máy đào cơ sở

LIEBHERR 881

Đức

Gàu đào 600 - 1400mm

Đào sâu 80m

01

Xem ảnh

2

Máy đào cơ sở

IHI DCH900

Nhật

Gàu đào 600 -1200mm

Đào sâu 80m

02

Xem ảnh

3

Máy đào cơ sở

IHI DCH800

 

Gàu đào 600 -1000mm

Đào sâu 80m

01

Xem ảnh

4

Máy đào cơ sở

Hitachi KH300

 

Gàu đào 600 -800mm

Đào sâu 80m

01

Xem ảnh

5


Gầu cạp thủy lực
Masago-MHL-80120AY

Nhật

kích thước 800-1200mm

03

Xem ảnh

6


Gầu cơ

Nhật

kích thước 600-1400mm

07

Xem ảnh

7

Cừ tường vây

Việt Nam

Kích thước 600 - 1400mm

Dài 12 - 26m

20

Xem ảnh

V. XE ĐÀO

STT

Thiết bị

Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật

Số lượng

Ảnh

1

Máy đào
SUMITOMO S280

Nhật

Gàu 0.7 m3

02

Xem ảnh

2

Máy đào
KOBELCO YUTANI

Nhật

   Gàu 0.45 m3   

02

Xem ảnh 

3

Máy đào
HITACHI UH07

Nhật

Gàu 0.7 m3 02

Xem ảnh 

4

Máy đào
KOMATSU PC200

Nhật

Gàu 0.7 m3

01

Xem ảnh 
Tin mới hơn:

 

Tin mới nhất