www.bidico.vn


 
7:43:35   -   Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Thiết bị phụ trợ


STT

Thiết bị

Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật

Số lượng

1

Vibro hammer TOMEN

Nhật

      40kW – 90kW

03

2

Máy KODEN

Nhật

      Đo độ nghiên của cọc

3 máy

3

Máy nén khí

Nhật

      7.5 - 10kg/cm2

15 máy

4

Máy sàng cát 

Nhật

      60 ÷ 90m3/h

12 cái

5

Máy sàng cát

Đức

      200 ÷ 250 m3/h

10 cái

6

Phụ kiện phục vụ
đổ bê tông

Nhật, VN 

      

20 bộ

7

Máy trộn dung dịch

Nhật

      20 m3/h

15 cái

8

Tank chứa Bentonite

Nhật

      25÷30 m3

70 cái

9

Tank chứa đất khoan

VN

      11 ÷ 15 m3

40 cái

10

Silô chứa Bentonit

VN

      60 m3

30 cái

11

Máy phát điện

Nhật, US

      250 - 300KVA

7 cái

12

Gàu cạp

Nhật

      600 - 1500 mm

10 bộ

13

Gàu khoan

VN

      Þ600 -> Þ2000mm

150 cái

14

Ống vách

VN

      Þ700 -> Þ2100mm

90 ống

15

Bơm hút đáy

Nhật

      45kW

10 cái

16

Bơm chìm

Nhật

      5.5 - 11kW

40 cái

17

Máy hàn

VN 

      300 - 500A

20 máy

18

Máy bơm áp lực

Nhật

      7.5kW

10 máy

19

Máy uốn đai

VN 

      Þ18->Þ40

11 má

20

Tôn kê lót đường

 VN

      1.5m x 6m x 22mm

69 tấm

21

Máy trộn bê tông

VN 

      180L-400l

17 máy

22

Cừ ván thép SP IV

Korea 

 

3000 tấn

23

Cừ ván thép SP III

Korea 

 

900 tấn

24

Thép hình

VN

      H & I ( 300 ÷ 600 mm)

200 tấn

25

Máy khoan cắt bê tông các loại

Nhật

 

8 cái

26

Xe vận chuyển đất

Korea

 

05 chiếc

27

Máy toàn đạc

Nhật 

 

8 cái

28

Máy thủy bình

Nhật 

 

8 cái

29

Bộ thí nghiệm Bentonite

USA 

 

11 bộ

30

Công kho

VN 

      20 Ft

20 cái

31

Công văn phòng

VN

      20 Ft

15 cái

 

Tin mới nhất